erp ngành sản xuất dược phẩm

ERP ngành dược – Công ty dược H&P

Việc áp dụng ERP ngành dược chuyên biệt vào vận hành đã giúp H&P định hình và ổn định trong kinh doanh. Ban lãnh đạo kiểm soát và ra quyết định nhanh góp phần và chiến lược phát triển.