GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Your trusted DX partner

giải pháp erp

LỜI GIẢI ERP CHO BÀI TOÁN ĐẶC THÙ NGÀNH

Giải pháp chuyển đổi số, erp ngành gỗ, erp ngành in, erp ngành nhựa, erp ngành xây dựng, erp ngành nông sản
GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ 14

ERP Suite

Dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Hoạch Định Nguồn Lực tại thị trường Châu Âu, chúng tôi đã tiến hành một quá trình nghiên cứu và phát triển đầy tự tin. Từng bước, chúng tôi đã xây dựng Giải pháp ERP Suite theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tích hợp một cách hoàn hảo giữa đa ngành và khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể và yêu cầu quản lý chuyên sâu theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể.

erp ngành sản xuất

CÁC PHÂN HỆ TRONG ERP SUITE

phần mềm erp cho doanh nghiệp

“Áp dụng lõi Công nghệ tiên tiến, tối ưu và mạnh mẽ nhất để phát triển hệ thống phần mềm giải pháp ERP quản trị doanh nghiệp toàn diện”

  • ERP Suite đáp ứng mọi yêu cầu quản lý đa dạng và đặc thù của doanh nghiệp bằng cách chuẩn hoá quy trình hoạt động theo hướng tối ưu hóa, tiết kiệm và tăng hiệu suất.
  • Hệ thống tích hợp toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp vào một cơ sở dữ liệu duy nhất, đảm bảo thông tin liền mạch và liên tục trong tất cả các khía cạnh hoạt động.
  • Linh hoạt trong việc áp dụng từng phân hệ riêng lẻ phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN vs PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Phần mềm quản lý chỉ là một công cụ trong một bức tranh tổng thể của một giải pháp tốt. Giải pháp chuyển đổi số của TEKSOFT Solutions được cấu thành từ việc tư vấn, cải tiến và đưa ra các giải pháp trên nhiều phương diện cho các yếu tố trọng yếu quyết định đến sự thành công của quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

erp ngành in ấn

QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP

Quy trình doanh nghiệp là dòng chảy các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

Quy trình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp sẽ được khảo sát, ghi nhận và đề xuất các thay đổi/ cải tiến sẽ được áp dụng trong tương lai

Tư vấn quy trình cần đảm bảo sự tương thích và ổn định về mặt vận hành cũng như các quy chế tuân thủ quy trình nhằm đảm các cải tiến đạt hiệu quả cao nhất

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nhân sự là một yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của dự án chuyển đổi số.

Các nhân sự chủ chốt sẽ được sàng lọc và tư vấn để được sắp xếp đúng vị trí nhằm phát huy tối đa thế mạnh.

Nhân sự sẽ được đào tạo thuần thục các thao tác trên hệ thống và cả tư duy dùng hệ thống để giải quyết vấn đề thực tiễn và khả năng xảy ra trong tương lai

erp ngành gỗ nội thất
erp ngành in ấn

HẠ TẦNG DOANH NGHIỆP

Đóng vai trò là công cụ vật lý phục vụ trong quá trình chuyển đổi số, Hệ thống hạ tầng phải được khảo sát và kiểm tra tính đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Các yêu cầu về nâng cấp hoặc đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng thiết bị sẽ được đề xuất trước khi tiến hành triển khai nhằm tránh các thiếu sót ảnh hưởng tiến độ dự án.

Các đầu tư về mặt hạ tầng phải đảm bảo tính ổn định, đảm bảo hiệu suất đầu tư và đáp ứng các yêu cầu mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẶC THÙ

Phần mềm ERP là công cụ hỗ trợ cung cấp thông tin giúp các nhân sự của doanh nghiệp quản lý và điều phối các hoạt động và ra quyết định cho các hoạt động.

Phần mềm ERP là hệ thống phức tạp đòi hỏi nhiều yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như vận hành của nhân sự nhưng phải đảm bảo các yêu cầu: thân thiện với người dùng, đáp ứng các quy trình được áp dụng, ổn định trong vận hành, đảm bảo hiệu suất và tính mở rộng hoặc tích hợp vào các hệ thống khác trong tương lai

erp ngành xây dựng