erp ngành quản lý chuỗi phân phối

ERP quản lý chuỗi phân phối – Công ty GMF

Với Thái GMF, câu chuyện quản lý chuỗi phân phối luôn là một bài toán lớn. Công ty đã tận dụng các lợi thế về công nghệ số để tối ưu hóa và mang đến lợi ích về mặt vận hành và quản trị rủi ro.