ERP ngành dược – Công ty dược H&P

Your trusted DX partner

ERP ngành dược – Công ty dược H&P

erp ngành sản xuất dược phẩm

Quá trình triển khai ERP ngành dược cho Công ty sản xuất dược H&P, một doanh nghiệp uy tín trong ngành công nghiệp dược phẩm, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm truyền thống nhằm giúp doanh nghiệp đối mặt với sự phát triển nhanh chóng của thị trường và nâng cao hiệu suất và quản lý toàn diện.

Trước khi triển khai ERP, công ty đối mặt với nhiều thách thức quản lý, bao gồm sự phức tạp trong quá trình sản xuất, quản lý tồn kho, theo dõi chất lượng sản phẩm, và khả năng đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thị trường đang thay đổi.

Các Mục Tiêu khi tiến hành triển khai ERP:

Sau khi tiến hàng khảo sát để nắm bắt các nhu cầu và thực tiễn vận hành ở nhà máy sản xuất, nhân sự Teksoft đã tiến hành thiết lập các mục tiêu để bám sát để đảm bảo thành công của dự án.

 • Quản Lý Toàn Diện: Xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện từ quá trình sản xuất đến quản lý tồn kho và chất lượng sản phẩm.
 • Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Sản Xuất: Tăng cường quy trình sản xuất để giảm thời gian chu kỳ sản xuất và tối ưu hóa nguồn lực.
 • Quản Lý Tồn Kho Chính Xác: Cải thiện quá trình quản lý tồn kho để giảm thiểu mức tồn kho không cần thiết và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
 • Đảm Bảo Chất Lượng Sản Phẩm: Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.

Quá Trình Triển Khai ERP:

 • Lập Kế Hoạch: Đội ngũ triển khai ERP đã phối hợp với các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo lập kế hoạch triển khai mượt mà và không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày.
 • Tùy Chỉnh Hệ Thống: Hệ thống ERP ngành dược đã được tùy chỉnh để phản ánh đúng quá trình sản xuất và quản lý tồn kho của công ty.
 • Đào Tạo Nhân Viên: Một chương trình đào tạo toàn diện đã được triển khai để đảm bảo nhân viên từ các bộ phận khác nhau có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.
 • Chạy Thử Nghiệm: Trước khi triển khai chính thức, công ty đã tiến hành các bước chạy thử nghiệm để đảm bảo tính ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Chi tiết các phân hệ ERP ngành dược đã triển khai:

 • Kinh doanh bán hàng
 • Dự toán giá
 • Kế hoạch mua hàng & cung ứng vật tư
 • Quản lý kho
 • Quản trị sản xuất (MES)
 • Quản lý đảm bảo chất lượng (QA)
 • Kiểm soát chất lượng(QA)
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán giá thành
 • Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị (MEQ)
 • Nhân sự tiền lương
 • Báo cáo kiểm soát và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

Thành công bước đầu sau khi triển khai ERP ngành dược chuyên biệt cho H&P

Sau quá trình triển khai, công ty đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể trong quy trình sản xuất, quản lý tồn kho, và chất lượng sản phẩm. Thời gian chu kỳ sản xuất giảm, chi phí tồn kho giảm thiểu, và khả năng đáp ứng nhanh chóng với thị trường đã tăng lên đáng kể.

Với sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP, Công ty sản xuất dược H&P đã chứng minh rằng việc đầu tư vào công nghệ có thể đưa đến sự cải thiện đáng kể trong quản lý.

Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực chiến và chi tiết nhất về kinh nghiệm triển khai ERP ngành dược của mình với các khách hàng, đối tác và cũng muốn lắng nghe những chia sẻ về các vấn đề khó khăn mà khách hàng đang đối mặt để đưa ra các tư vấn về giải pháp chuyển đổi số tốt nhất của mình.