TRIỂN KHAI ERP THÀNH CÔNG

Your trusted DX partner

erp công ty in ấn bao bì

ERP ngành in ấn – Công ty Cổ phần In ấn

ERP ngành in ấn cần một sự phối hợp rất chặt chẽ giữa hệ thống và vận hành để giảm các rủi so, sai sót. Công ty CP In ấn là một điển hình khi lựa chọn đối tác với phương pháp triển khai hiệu quả.

erp ngành sản xuất thực phẩm

ERP ngành chế biến thực phẩm

ERP ngành chế biến thực phẩm luôn hướng đến tự động hóa nhằm đảm bảo các quy định VSATTP và là một mắc xích quan trọng để thu thập dữ liệu và kết nối các công nghệ cho một bức tranh chung.

erp ngành gỗ nộ thất

ERP ngành gỗ – Công ty gỗ nội thất

Ngành gỗ là ngành sản xuất vô cùng phức tạp với nhiều yếu tố không lường trước được. Với Doanh nghiệp, triển khai ERP giúp công ty có dữ liệu để giảm thiểu rủi ro và vận hành thông suốt.

erp nganh san xuat nhua trien khai thanh cong TLP

ERP ngành sản xuất nhựa – Công ty nhựa TLP

Ngành nhựa có sự kết hợp giữa máy móc và thủ công tạo nên một đặc thù riêng. TLP đã triển khai ERP ngành sản xuất nhựa để đạt hiệu quả quản lý máy móc, sản xuất và nhân sự.

erp ngành quản lý chuỗi phân phối

ERP quản lý chuỗi phân phối – Công ty GMF

Với Thái GMF, câu chuyện quản lý chuỗi phân phối luôn là một bài toán lớn. Công ty đã tận dụng các lợi thế về công nghệ số để tối ưu hóa và mang đến lợi ích về mặt vận hành và quản trị rủi ro.

erp nganh xay dung du an

ERP ngành xây dựng – dự án – Công ty XD SF

Ban lãnh đạo Tinh SF hiểu rằng chuyển đổi số doanh nghiệp là một bước rất quan trọng trong xây dựng mô hình kinh doang bền vững và giảm thiểu các rủi ro giữa thế giới đầy biến động.

erp ngành sản xuất dược phẩm

ERP ngành dược – Công ty dược H&P

Việc áp dụng ERP ngành dược chuyên biệt vào vận hành đã giúp H&P định hình và ổn định trong kinh doanh. Ban lãnh đạo kiểm soát và ra quyết định nhanh góp phần và chiến lược phát triển.